Częste pytania


Czym jest projekt ogrodu i jak powstaje?

Projekt ogrodu – to pierwszy etap zakładania ogrodu - jest to zbiór dokumentacji zawierającej wszelkie informacje niezbędne do aranżacji przestrzeni w ogrodzie.

Projekt ogrodu składa się z części opisowej i części graficznej. Zawiera zatem plany, rysunki techniczne, opisy wybranych technologii i materiałów, wykaz roślin, a także kosztorys założenia ogrodu.


Tworzenie ogrodu jest bardzo poważnym przedsięwzięciem. Pociąga za sobą konieczność wykonania prac kształtowania terenu, budowy trwałych elementów, wykorzystania ciężkiego sprzętu i wiele innych, skomplikowanych i uciążliwych zadań. Jest to nie tylko uciążliwe i wymagające, ale także kosztowne. Praca zgodnie z przemyślaną i szczegółową dokumentacją, jaką jest projekt ogrodu, gwarantuje, że ani podczas prac wykonawczych, ani po kilku latach użytkowania ogrodu nie zaskoczą nas niemiłe niespodzianki.

Aby projekt ogrodu mógł powstać – konieczna jest wizyta na działce naszego ARCHITEKTA.

Wizyta taka jest niezobowiązująca i ma za zadanie m. in.:

  • poznanie oczekiwań, potrzeb, preferencji i zainteresowań Klienta,
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
  • dokonanie pomiarów działki i powierzchni projektowanej.

Na tej podstawie powstaje projekt koncepcyjny.


Projekt koncepcyjny zawiera wstępny zarys ogrodu – w tym ukształtowanie terenu, wstępny dobór roślin i materiałów, wyznaczenie miejsc pod trawnik i rabaty, miejsc wypoczynku czy szlaków komunikacyjnych. Taka koncepcja podlega modyfikacji ze strony Klienta.

Po akceptacji projektu wstępnego (koncepcyjnego) przystępujemy do wykonania projektu szczegółowego.

Projekt ten zawiera rysunki w formie rzutów, wykaz roślin wraz z ilościami oraz wykaz materiałów uwzględnionych w projekcie.


Kiedy należy zamówić projekt?

Projekt ogrodu warto zamówić odpowiednio wcześniej. Należy o tym pomyśleć jeszcze na etapie budowy domu – kiedy możemy np. odpowiednio zagospodarować ziemię z wykopów i wykorzystać ją chociażby na sztuczne nasypy czy skarpy, w odpowiednich miejscach przeprowadzić instalacje lub wykonać odwodnienie terenu. Takie działanie pozwoli nam na uniknięcie wielu błędów w przyszłości, jak się póżniej często okazuje - kosztownych.


Szczególnie zachęcamy Państwa do zamówienia projektu ogrodu w okresie zimowym, aby wczesną wiosną móc przystąpić do prac związanych z założeniem ogrodu.


Dlaczego warto zamówić projekt ogrodu?

Celem projektu jest ustalenie Państwa preferencji, potrzeb i oczekiwań. Projekt ogrodu jako zbiór dokumentacji opisowo-graficznej, oprócz zobrazowania i przedstawienia wizji aranżacji przestrzeni wokół Państwa domu, umożliwia racjonalne rozplanowanie prac oraz pozwala przewidzieć ewentualne trudności związane z INWESTYCJĄ – jaką jest budową ogrodu. Dzięki niemu możemy usprawnić cały proces powstawania ogrodu.

Projekt pozwala również na wykonanie kosztorysu i ustalenia budżetu jaki zamierzają Państwo przeznaczyć na swój wymarzony ogród.

Projekt ogrodu gwarantuje przemyślane działanie, zapobiega popełnianiu błędów i pozwala zaoszczędzić pieniądze – Państwa pieniądze!


Jaki jest koszt projektu?

Cena projektu uzależniona jest przede wszystkim od powierzchni ogrodu jak i od innych czynników, jak np. ukształtowanie terenu czy uwzględnienia w projekcie małej architektury ogrodowej. Średni koszt projektu rozpoczyna się od 0,80 zł/ za 1m2 powierzchni.