ZAKŁADANIE OGRODÓW

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnej realizacji ogrodu i wszelkich prac z tym związanych. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, wykwalifikowanych pracowników oraz niezbędny sprzęt.


Wykonujemy następujące prace:

 • porządkowanie terenu działki
 • prace ziemne (ręczne i mechaniczne, nawiezienie ziemi, równanie terenu, plantowanie, niwelacja terenu, nasypy, skarpy)
 • układanie agrowłókniny
 • dostawa i sadzenie roślin (krzewy, drzewa, byliny, kwiaty, itp.)
 • dostawa kory i ściółkowanie korą (w tym sprzedaż kory)
 • palikowanie roślin
 • układanie obrzeży z PCV, granitu i kamienia
 • montaż siatki przeciw kretom,
 • układanie kamienia (ścieżki kamienne lub żwirowe, skarpy, murki oporowe, obrzeża)
 • zakładanie trawników (przygotowanie podłoża, siew trawy)
 • montaż oświetlenia ogrodu (wykop pod instalacje elektryczną, okablowanie, montaż lamp)
 • budowa i montaż małej architektury ogrodowej (ławki, huśtawki, pergole, place zabaw, itp.)
 • zakładanie systemów automatycznego nawadniania
 • budowa elementów wodnych: oczka wodne, kaskady

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

Piękny i zadbany trawnik jest wizytówką każdego ogrodu. Oferujemy trawniki z siewu jak i z rolki.


W ramach zakładania trawników z siewu oferujemy: opryski chemiczne preparatami typu „Roundup”, ściąganie darni, dowóz ziemi, niwelacja, plantowanie i równanie, rozwożenie ziemi, siew nasion, wałowanie grabienie, podlewanie.

Optymalna pora siewu nasion trawy to wiosna (maj/czerwiec) i jesień (koniec sierpnia, wrzesień).

Zajmujemy się również renowacją i rekultywacją istniejących trawników – w tym dowiezienie ziemi, równanie, dosianie nasion trawy, nawożenie, opryski na chwasty dwuliścienne, wertylulacja, piaskowanie.


DOBÓR ROŚLIN

Ogród to przede wszystkim rośliny, dlatego szczególną uwagę przykładamy do doboru odpowiednich roślin, zdrowych, o ładnym pokroju i rozbudowanym systemie korzeniowym.

Materiał roślinny pozyskujemy od sprawdzonych dostawców – szkółek, specjalizujących się w produkcji wysokiej jakości sadzonek drzew, krzewów, traw i bylin. Współpracujemy z kilkunastoma szkółkami i producentami roślin.

Udzielamy gwarancji na sadzone przez nas rośliny !!!


SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

Projektując i zakładając ogród warto pomyśleć o nawadnianiu. Z uwagi na fakt, iż coraz częściej „brak nam czasu” warto pomyśleć o systemie automatycznego nawadniania ogrodu.

System taki składa się ze zraszaczy lub linii kroplujących, połączonych z automatycznym sterownikiem. Są one odpowiednio dobierane do rodzaju roślin.

Dzięki posiadaniu sterownika (programatora) możemy: zaprogramować długości czasu podlewania, porę podlewania, wybrać dni tygodnia czy wyznaczyć kolejność włączania się poszczególnych sekcji.

Dodatkowo możemy wyposażyć system w czujnik deszczowy zapobiegający podlewaniu podczas deszczu oraz czujnik wilgotności uruchamiający system w zależności od stanu nawodnienia podłoża. System taki warto założyć nawet w małym ogrodzie o powierzchni 200-300 m2.


Wykonujemy systemy nawadniania, takich firm jak: HUNTER, RAIN BIRD, TORO.


Zalety systemu automatycznego nawadniania:

 • nie wymaga obsługi, dzięki czemu oszczędzamy czas potrzebny do podlewania ogrodu,
 • może obejmować tylko część powierzchni ogrodu (np. wybrane rabaty lub trawnik),
 • pozwala na odpowiednie dobranie ilości wody dla naszych roślin, poprzez zaprogramowanie i ustalenie czasu i ilości cyklów podlewania,
 • umożliwia zużycie mniejszej ilości wody w porównaniu z tradycyjnym podlewaniem (dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu i dozowaniu wody).

Kiedy najlepiej wykonać system automatycznego nawadniania ogrodu?

System automatycznego nawadniania ogrodu możemy wykonać przed, jak i w trakcie zakładania ogrodu. Zazwyczaj prace te możemy podzielić na 2 etapy:
- podziemną część instalacji (rurki, skrzynka ze sterownikiem)- instalujemy po wykonaniu prac ziemnych (dowiezieniu ziemi, niwelacji), jednak raczej nie później niż np. po ułożeniu nawierzchni ogrodowych (ścieżki, murki oporowe, itp.) - nadziemną część instalacji (zraszacze i linie kroplujące) wykonujemy po nasadzeniu roślin i założeniu trawnika.

Oczywiście system automatycznego nawadniania możemy zamontować w istniejącym już ogrodzie, ale w takim przypadku musimy liczyć się z ingerencją w trawnik, rabaty czy elementy małej architektury.

UWAGA!

W przypadku planowania instalacji systemu automatycznego nawadniania warto założyć oddzielny licznik na wodę z sieci wodociągowej (aby nie płacić za odprowadzenie tejże wody do kanalizacji).